• Begrotingsmethodiek

  Begrotingsmethodiek inclusief rapportages, tarieven (NZA, NHC, NIC), waarden en doorbelastingsmethoden

 • kennis en ervaring

  De kennis en ervaring van tientallen zorginstellingen verwoord in definities, begroting, rapportages en planning informatie model

 • Financiëel

  Financiëel o.b.v. prismant rekeningschema

 • Personeel

  Personeel inclusief de gangbare FTE definities

 • Productie

  Productie o.b.v. prestatiecodes en indien van toepassing de afzonderlijke componenten. Inclusief tarieven, normen, uitzonderingen

 • Normen & benchmarks

  Normen en benchmarks om te begroten en te prognosticeren
  ZZP -> functies in FTE en in geld
  GRZ -> behandelfuncties en zorgfuncties in FTE en in geld
  Extramuraal -> functies in FTE en in geld

 • Kengetallen

  Kengetallen t.b.v. managementsturing, financiering, jaarrekening

 • MVA & Lening gegevens

  MVA en lening gegevens. Ook investeringsbegroting wordt hierin opgenomen

 • rapportages

  Voorbeelden van management en begrotingsrapportages.

Wat onze klanten zeggen

Taco Sijbrandi
"Ik laat zien wat de financiële gevolgen zijn van de (strategische) keuzes die de raad van bestuur maakt."
Pieter Vergroesen
"Onze zorgorganisatie moet ondernemender worden en er moet gestuurd worden op een gezonde balans tussen cashflow & juiste zorg"