Professionele strategische controlling instrumentatie ondersteunen het strategisch denkproces, waarbij de consequenties van gemaakte keuzes zijn gekwantificeerd.

Strategische en operationele consequenties moeten vooraf inzichtelijk worden gemaakt op een consistente en betrouwbare wijze.

Externe belanghebbenden als aandeelhouders, toezicht houden instanties en financiers eisen een consistentie visie en betrouwbare management verantwoording van ingezette en te zetten strategieën.

Tegelijkertijd eisen interne belanghebbenden dat zij betrouwbare operationele management informatie ontvangen om snel betere beslissingen te kunnen nemen en willen ze betrokken zijn bij de uitvoering en planning van de strategie.

Directies van organisaties zijn in staat om de vastgestelde strategische foto’s als een film af te spelen. Strategie is immers geen momentopname, maar de vastlegging ervan is dat wel.

Strategie in control
Van een intensief en kostbaar begrotingsproces naar een continue planningsproces gericht op de verdiensten van morgen. Begroting en forecasting als onderdeel van het reguliere proces ipv een “onderbreking” van het primaire proces.

Succesvolle bedrijven en organisaties kijken verder dan de financieel-inhoudelijke kant. Zij gaan uit van wat de business verwacht en vertaalt de strategie naar verwachte verkoop, evt. verwachte productie. Vervolgens wordt deze vertaald naar de ondersteunende afdelingen en overige overhead.

Professionele controlling software vereenvoudigd en faciliteert het begrotings- en forecast proces. Betrokkenen zien direct de consequenties van keuzes en geeft hen de ‘knoppen’ om aan te draaien om gestelde doelen te behalen cq. bij te sturen.

Resultaten van individueel opgestelde begrotingen worden automatisch geconsolideerd waardoor controlling samen met de business kan focussen op scenario analyses.

Efficiënt begroten
Veel organisaties staan voor omvangrijke transities en investeringen voor de komende 10 jaren. Wezenlijk onderdeel van deze plannen vormen (uiteraard) de financiële doorrekeningen. Voor deze doorrekening is het gewenste investeringsniveau relevant, maar daarnaast ook onder meer de ontwikkeling van de capaciteit, tarief ontwikkeling etc. Snelle doorrekeningen bij gewijzigde omstandigheden en verschillende scenario’s.

De meerwaarde van een meerjaren begroting met professionele controlling tooling, is dat de strategie op consistente, volledige en betrouwbare wijze is doorgerekend in de meerjaren exploitatie, balans en kasstroom.  Aansluiting van een meerjaren begroting met voorgaande versies wordt door RvC, RvT’s, financiers en controlerende instanties ervaren als betrouwbaar. In plaats van aangewezen te zijn op zelfgebouwde Excel-spreadsheets met alle kwetsbaarheden en risico’s van dien.

Meerjaren scenario's