Knoop-1

Informatie strategie

Betrouwbare management informatie wordt pas ervaren als er sprake is van vertrouwen.

CP-FM benadert de strategische en operationele management informatie vanuit een controlling uitgangspunt.

Om betrouwbaar te rapporteren gebruikt CP-FM de accountancy uitgangspunten van:
• Juistheid (aansluiting met bron)
• Volledigheid (proces)
• Tijdigheid (proces)

Betrouwbare Management Informatie of enige vorm van beheerscontrole (performance Management ) zijn analyses gericht ten behoeve van optimalisatie van operationele prestaties.

In een managementinformatie project zijn onduidelijke definities het grootste projectrisico. Hetzelfde woord kan vanuit verschillende invalshoeken verscheidende betekenissen hebben.

Om dit projectrisico te managen en te minimaliseren voor haar relaties heeft CP-FM branche specifieke controlling en informatie modellen waar definities in zijn vastgelegd.

Kennisafhankelijkheid

Een belangrijke en vaak onderschatte factor is de kennisafhankelijkheid die men heeft van enkele functionarissen om de organisatie te sturen.

Op termijn kan dit een organisatie risico vormen en voor een organisatie is het zaak om deze kennis te borgen in de organisatie. Dit zal deels opgevangen worden in de systemen, de processen en verdeeld over de medewerkers.

CP-FM borduurt voort op hetgeen reeds aan kennis en ervaring aanwezig is binnen organisaties. In combinatie met de voordelen van het CP-FM controlling & informatie model kan de business case snel worden gekapitaliseerd.

Potlood
Concept

Controlling & Informatie

Een Controlling & Informatie Model moet ook duurzaam zijn opdat toekomstige organisatorische ontwikkelingen zoals fusies en (constant) veranderende regelgeving geen invloed hebben op de courantheid van het informatie model. Ook moet het informatie model consultancy onafhankelijk uitbreidbaar zijn. Oftewel, ten opzichte van de huidige situatie moet het sneller, goedkoper en betrouwbaarder.

Het bronsysteem blijft leidend, maar om op tijd, betrouwbaar en volledig te rapporteren is een fluïde en betrouwbaar proces nodig dat verder gaat dan de traditionele Business Intelligence oplossingen (vaak in combinatie met spreadsheets).

Het informatie product wat we aanbieden in deze offerte is CP-Suite met Corporate Planner als de centrale module in CP-Suite. Controlling tooling gaat hierbij verder dan conventionele rapportage tooling en solistische “gratis” spreadsheets, die uiteindelijk veel kostbaarder blijken te zijn.