Vooruitkijkende vaardigheden van de controller

De vooruit kijkende vaardigheden Controllers worden steeds belangrijker. De controllers staan aan het roer om het proces te regisseren tussen de vraagkant van informatie en de aanbodkant van data.

De informatie verantwoordelijkheid neemt toe met de bijbehorende druk om te presteren op topsport niveau.

Niet de beperkingen van spreadsheet omgevingen. Maar betrouwbaar, toekomstgericht en tegen lage kosten rapporteren, plannen, scenario’s maken, business cases, kostprijzen, analyses, cashflow projecties en meer. Strategische en operationele controlling software die verder gaat dan ‘slechts’ rapporteren en informeren.

Eén platform waar workflow functionaliteit zorg draagt voor een beheersbaar informatie en planningsproces. Waar forecast informatie decentraal wordt ingevoerd, maar centraal wordt beheerd en gedistribueerd.

” Keeping the destination in sight.
Corporate performance management with Corporate Planning software is easy, quick and effective.”

CP-Suit-circle1

Strategische en operationele controlling software

CP-Suite is een strategische en operationele controlling software waar realisatie, budget, forecast en planningsgegevens samenkomen. Met CP-Suite worden strategische en operationele scenario’s doorgerekend. Denk aan business cases (bijvoorbeeld voor vastgoed investeringen), effecten zoals tariefwijzigingen, productiviteit, stelselwijzigingen, etc.

Door de sturen op de doelstellingen is de organisatorische Delta (financieel, FTE mix, productmix, kosten, etc.) ten opzichte van vandaag transparant inzichtelijk. Hiermee is kwantitatief onderbouwd en kwalitatief inzichtelijk waarop een organisaties dient te sturen om doelstellingen te behalen.
• Innovatief in de operationele en strategische P&C cyclus.
– Begroting
– Analyses & Management Informatie
– Risico management
– Workflow
• Transparantie
– Controllers werkomgeving
– Gebruikersvriendelijke interface
• Vervangt solitaire spreadsheets en heeft tegelijkertijd integratie mogelijkheden met spreadsheets;
• Instrumentarium om (financiële) prognoses te maken voor het doorrekenen van strategie, scenario’s, business cases en productgroepen;

Multi-user Excel-omgeving

Degenen die al jaren Excel gebruiken, moeten deze vertrouwde werkomgeving niet opgeven. Excel bewijst al jaren zijn meerwaarde. Vaak zijn solistische spreadsheets gegroeid tot bedrijfskritische applicaties. Daarmee zijn risico’s meegegroeid zoals kennisafhankelijkheid en foutenkansen.

Met CP-Excel kunt u blijven analyseren en rapporteren in Microsoft Excel en wordt Excel in optima forma toegepast.

De waarden zijn gekoppeld aan de brongegevens in CP-Suite. Omdat de waarden voortdurend worden ge-update en een directe toegang tot een gegevensbron wordt behouden, wordt uw werk veel eenvoudiger en worden fouten gereduceerd tot een minimum. De gegevens zijn altijd de meest recente en iedereen die betrokken is, kan de voortgang gemakkelijk bijhouden. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd op dezelfde Excel-sheet (multi-user) werken!

[cq_vc_beforeafter beforeimage=”7045″ afterimage=”7044″ autoslide=”3″ handleicon=”fa-arrows”]

Meer dan conventionele Business Intelligence

Integratie van en toegang tot data uit bronsystemen is door moderne technologieën snel toegankelijk.

Rapportages uit individuele bronsystemen is de eerste stap. Vervolgens ligt het voor de hand om gegevens te integreren tot zinnige integrale informatie. De relatie tussen de personele kosten tot gerealiseerde productie. Of waarom is de productiviteit zo hoog, maar blijven opbrengsten achter. Ben ik op koers om de gestelde kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te halen?

Gebruikers willen niet vermoeid worden met allerlei functionele mogelijkheden en beschikbare dashboard weergaven. Maar direct te begrijpen overzichten die inzicht geven in hoeverre doelstelling worden behaald en welke acties er genomen dienen te worden om bij te sturen.

Ingeval van (management-)informatie zijn onduidelijke definities de belangrijkste oorzaak van miscommunicatie. Hetzelfde woord kan vanuit verschillende invalshoeken verscheidende betekenissen hebben.

Een thesaurus waarin de perspectieven van de verschillende gebruikers zijn vastgelegd is vandaag de essentieel. Denk aan werkelijke gewerkte FTE versus verloonde FTE.

Voor gebruikers is QlikView net zo eenvoudig en intuïtief te gebruiken als een telefoon. De kracht zit in zijn ervaren eenvoud, terwijl de nodige intelligente analyse mogelijkheden beschikbaar zijn. QlikView wordt door gebruikers niet ervaren als een traditionele BI-oplossingen, terwijl het tegelijkertijd wel dezelfde bedrijfsfuncties biedt.

De integratie met CP-Suite als controlling software biedt organisaties het handvat om strategische en operationeel in control te zijn en te sturen op de verdiensten van morgen.