Written by backup

Corporate Planner – Meerjarenbegroting

__icon_small-02-bwlMeerjarenbegroting

INTEGRAAL
1.       (meerjaren) Balans

Waaronder taakstellingen

 

2. (meerjaren) Kasstroomoverzichten
3. (meerjaren) Ratio analyses
  •       Hotelmatige kosten,
  •       Cliënt- en bewoner gebonden kosten,
  •       Financieel
4. (meerjaren) Vastgoedexploitatie

  •       (her-)investeringsmatrices
  •       (her-)financieringsmatrices

 

5. (meerjaren) Zorgexploitatie

Afbeelding6