WIJ BELOVEN DE MIDDELEN VOOR FINANCIËLE STABILITEIT EN GOEDE ZORG

Met de CP-FM producten en diensten kunt u betrouwbaar en met een goed gevoel besturen om de kwaliteit van zorg hoog en betaalbaar te houden. 

Zorgzwaarte en deskundigheid weer in balans

Een middelgrote ouderenzorginstelling kampte met teruglopende rendementen en vermoedde dat dit kwam door een te grote cliëntgebonden formatie. Aan CP-FM is gevraagd dit te toetsen.

Te veel zorgmedewerkers

Uit onze spiegel informatie bleek echter dat de inzet op het sectorgemiddelde lag, maar de gemiddelde functiemix te hoog. De omvang van de formatie was in orde, echter lag de deskundigheidsmix te hoog én daarmee relatief duur. Dit leidde inderdaad tot extra kosten.

Capaciteitsverlies

Waar de kosten echter écht uit de pas liepen, was omdat er een onbewust capaciteitsprobleem speelde. Het mes sneed bij deze organisatie dus aan twee kanten!

Is bij uw organisatie de formatie en cliëntverhouding wel op orde én heeft u uw capaciteit goed benut?

Download hier de normen per zorgzwaartepakket.
En hier het implementatieplan.

Weer grip op kosten van huisvesting

Een grotere zorginstelling in het oosten van het land had te maken met tegenvallende financiële resultaten. Ook hier werd gewezen op mogelijk hoge cliëntgebonden inzet, gepaard met hoge kosten.

Huisvesting niet in orde

In deze casus kon met onze hulp worden vastgesteld dat er relatief weinig medewerkers in dienst waren. Het echte probleem zat in de huisvesting. Door ongevraagd de kosten van huisvesting mee te nemen, kwam naar voren dat deze na een ongunstige sale-and-lease backconstructie leidde tot buitensporig hoge vastgoed kosten

Gunstigere voorwaarden

Naar aanleiding van ons advies zijn gesprekken opnieuw opgestart om het lease contract te herzien. De focus wordt vaak gelegd op het primair proces.

Heeft u een goed beeld wat huisvesting kost en of deze kosten reëel zijn? 

Download hier dan alvast de kostprijzen per product, gesplitst naar onder andere huisvesting.

De wijkverpleging weer rendabel

Een organisatie in het midden van het land vermoedde dat een mager rendement te herleiden was naar de wijkverpleging. Aan CP-FM is gevraagd dit te toetsen.

Inzicht in kostprijs van wijkverpleging

Uit onze maandelijkse vergelijkingsanalyse bleek dat de wijkverpleging inderdaad negatief bijdroeg. Echter, in de sector was de wijkverpleging nóg negatiever. Iets wat op zorgvisie destijds ook werd bevestigd.

Verborgen verliezen

Ook bleek dat het totale portfolio van deze instelling haar grootste cliënttype (ZZP 5) niet rendabel had, terwijl dit in de sector een sterk rendabel product is. Een onverwacht resultaat.

Lijkt uw cliëntmix op dat van de sector en rendeert deze ook volgens het landelijk beeld? 

Bekijk hier het voorbeeldrapport van het onderzoek.

 

vraag hier een demo aan

vraag hier vrijblijvend
een offerte aan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.