Weer grip op de kosten van huisvesting

Een grotere zorginstelling in het oosten van het land had te maken met tegenvallende financiële resultaten. Ook hier werd gewezen op mogelijk hoge cliëntgebonden inzet, gepaard met hoge kosten.

Huisvesting niet in orde
In deze casus kon met onze hulp worden vastgesteld dat er relatief weinig medewerkers in dienst waren. Het echte probleem zat in de huisvesting. Door ongevraagd de kosten van huisvesting mee te nemen, kwam naar voren dat deze na een ongunstige sale-and-lease backconstructie leidde tot buitensporig hoge vastgoed kosten.

Gunstigere voorwaarden
Naar aanleiding van ons advies zijn gesprekken opnieuw opgestart om het lease contract te herzien. De focus wordt vaak gelegd op het primair proces.

Weten wat de kostprijzen per product zijn, gesplitst naar onder andere huisvesting?

Andere cases uit de praktijk

De wijkverpleging weer rendabel

Zorgzwaarte en deskundigheid weer in balans