Zorgzwaarte en deskundigheid weer in balans

Een middelgrote ouderenzorginstelling kampte met teruglopende rendementen en vermoedde dat dit kwam door een te grote cliëntgebonden formatie. Aan CP-FM is gevraagd dit te toetsen.

Te veel zorgmedewerkers
Uit onze spiegel informatie bleek echter dat de inzet op het sectorgemiddelde lag, maar de gemiddelde functiemix te hoog. De omvang van de formatie was in orde, echter lag de deskundigheidsmix te hoog én daarmee relatief duur. Dit leidde inderdaad tot extra kosten.

Capaciteitsverlies
Waar de kosten echter écht uit de pas liepen, was omdat er een onbewust capaciteitsprobleem speelde. Het mes sneed bij deze organisatie dus aan twee kanten! Is bij uw organisatie de formatie en cliëntverhouding wel op orde én heeft u uw capaciteit goed benut?

Benieuwd naar het implementatieplan?

Inzicht in de dagelijkse kosten per zwaartepakket?

Andere cases uit de praktijk

De wijkverpleging weer rendabel

Weer grip op de kosten van huisvesting