Continu verbeteren door maandelijkse inzichten

Hoe verhoudt uw zorginstelling zich ten opzichte van andere instellingen? Doordat uw organisatie én al onze klanten dezelfde gegevens vastleggen, kan ook uw organisatie gericht worden vergeleken met andere vergelijkbare instellingen.

STAP 3: SPIEGELEN AAN ANDEREN

Wat is er de afgelopen twee jaar op uw organisatie afgekomen en hoe is uw organisatie hiermee omgegaan? Is beleid terug te zien in trends en komen uw prestaties overeen met het ambitieniveau van uw organisatie? In de laatste stap ontvangt u iedere maand een spiegelrapportage die deze vragen beantwoordt en verbetermogelijkheden aanwijst.

1. Productie & Capaciteit

Zodra een zorginstelling in financieel zwaar weer dreigt te verkeren, wordt vaak gewezen naar de personele inzet. Echter kan de oorzaak ook liggen in onderbezetting of capaciteitsverlies. Onze spiegelrapportage vergelijkt uw productiecijfers met die van de sector. Maandelijks wordt inzichtelijk welke lessen we kunnen leren van de Best of Class.

2. Formatie & Deskundigheid

Hoe verhoudt uw formatie zich tot andere instellingen en tot uw zorgprofielen? Door te meten hoeveel medewerkers en deskundigheidsniveau u in huis heeft, kunnen we uiteenlopende observaties doen over uw HR- en kwaliteitsbeleid. Als de zorgprofielen verzwaren, zien we deze verzwaring dan ook terug in uw medewerkersbestand? 

3. Productiviteit

Een belangrijke indicator voor een financieel gezonde instelling, is een reële productiviteit. Door uw productiviteit in kaart te brengen en te vergelijken met andere instellingen, ontstaat een beeld van de algehele inzet. Door de relatie te volgen van uw productie en formatie ontstaat op basis van sectorgemiddeldes tevens een verbeterpotentieel.

4. Financiële verhoudingen

De meeste kosten worden besteed aan personeel en daar wordt dan ook vaak sterk op gefocust. Maar er zijn ook andere belangrijke thema’s. Hoe verhouden uw vastgoedkosten zich tot andere zorgaanbieders en is uw facilitaire bedrijf voordelig of juist niet? Door middel van trend analyses ziet u uw efficiëntie ten opzichte van de sector en de Best of Class.

martin_basis

onze specialisten

Martin Kartomo

Managing Partner

maarten_basis

Maarten Smits

Consultant

vraag hier een demo aan

vraag hier vrijblijvend
een offerte aan