Written by backup

Eerste relatiedag CP-FM

CP-FM heeft vandaag haar eerste relatiedag georganiseerd. Het thema van deze goedverzorgde dag was Strategische en Operationele Controlling. Het geheel heeft plaatsgevonden in Madurodam. Tijdens de dag hebben een aantal sprekers boeiende presentaties gehouden.

De aanwezigen werden door Julie Katzer, Head of International Business Development van CP Corporate Planner AG, op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkeling van de CP Suite.

Chris van Overbeeke, CFO van ID&T, heeft een videoboodschap ingesproken over de gevolgen van de recente overname door SFX op de op te leveren Management Informatie.

De strategische controlling thema’s voor de zorg en acties voor de controller werden boeiend uiteengezet door Pieter Vergroesen, Financieel directeur St. De Opbouw (Jeugd, VG, VVT).

Martin Kartomo, tezamen met Frank Boussard medeoprichter van CP-FM, heeft het publiek op de hoogte gesteld van de plannen van CP-FM, waaronder de Strategische Delta.

De aanwezige gasten werden op basis van uitdagende Strategische en Operationele controlling vraagstukken uitgedaagd actie punten voor zichzelf te beschrijven. Dit gebeurde op een speelse wijze door middel van een “Groeten uit Madorodam” kaart. CP-FM gaat op haar website een teller bijhouden waarop de gasten hun eigen kaart met antwoorden kunnen verwachten.

Strategische Controlling

 De ontwikkelingen in de zorg en de daarbij behorende risico’s hebben invloed op het beroep van de controller.

Feiten zijn nodig maar schattingen van de toekomst en gevoeligheden daaromheen zijn belangrijker. Maar ook instrumentarium voor het doorrekenen van strategie, scenario’s, business cases.

Relaties met banken, fiscaliteit en risico analyses.

Dit zijn enkele zinnen uit de presentatie van Pieter Vergroesen, Financieel directeur St. De Opbouw (Jeugd, VG, VVT). Pieter is ingegaan op strategische controlling thema’s voor de zorg en de acties voor de controller.

 

Operationale Controlling

ID&T is in maart 2013 overgenomen door het Amerikaanse bedrijf SFX. Voor de eerste keer in de historie van ID&T moet er volgens US-GAAP standaarden (in retroperspectief opzicht) worden gerapporteerd.

Chris van Overbeeke, CFO van ID&T, heeft de impact op de operationele  controlling functie nader toegelicht.

En gezien de ambities van de nieuwe grootaandeelhouder SFX wordt meer nadruk gelegd op de Management Informatie en meerjaren projecties.

Cp-Suite

Julie Katzer,  Head of International Business Development van Corporate Planner AG, heeft vernieuwde controlling functionaliteit gepresenteerd van CP-Suite.

CP-Suite is een integraal Controlling en informatie platform.

Julie is ingegaan op functionaliteit die passen bij de controller van vandaag en de toekomst. O.a. workflow voor het ondersteunen van planningsprocessen, dashboards van waaruit je kunt inzoomen op de kwantitatieve onderliggers, strategisch portfolio management en hoe het proces van juridische consolidatie vereenvoudigd kan worden.

 

Strategische Delta

De strategische Delta is het verschil tussen de geprojecteerde resultaten van een toekomstig jaar ten opzichte van het basis jaar.

Martin Kartomo van CP-FM heeft gepresenteerd hoe met de Strategische Delta de verschillende strategische scenario’s zoals krimp, kosten reductie en diversificatie de controlling functie de organisatie kan helpen sturen. Niet alleen bedrijfseconomisch, maar ook in formatie mix, bedrijfsmiddelen en huisvestingsrisico’s.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *